Palírna - telefon

Telefon: 603 189 966

KATALOG KNIH - knihovna Vlachovo Březí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty EU

TJ Sokol Vlachovo Březí

Tisková zpráva - rekonstrukce školní jídelny

Pořízení 3D tiskáren

Rekonstrukce nájemního bytu v objektu Sokolovny

Publicita - Rekonstrukce povrchu dětského hřiště MŠ Pastelka

Publicita - Sanace svahu

Sanace svahu u fotbalového hřiště

Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Vlachovo Březí

Snížení energetické náročnosti budov MěÚ Vlachovo Březí

Publicita Holečkova ul.

 

Oprava místní komunikace Vlachovo Březí ulice Žižkova

Škola

Rozšíření sběrného dvora ve Vlachově Březí

sběrný dvůr

MK Žižkova

 

LS Dáchov

 

Skalnak

 

UČEBNA PRO JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Jazyková učebna

 

CYKLOSTEZKA VLACHOVO BŘEZÍ - CHLUMANY

Cyklostezka Chlumany

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory bude nově i ve Vlachově Březí

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. na jaře 2018 nově otevře Poradnu pro zdravotně postižené ve Vlachově Březí. Poradna bude sídlit na adrese Náměstí Svobody 56 (v přízemí městského úřadu), bude financována z Evropských fondů v rámci výzvy MAS Šumavsko. Poradenství tak chceme přiblížit občanům města Vlachovo Březí a přilehlých obcí. Poradna bude otevřena 2x týdně v úterý a ve čtvrtek, s možností objednat se na jiné dny. Náplní našich aktivit je hlavně pomoc v obtížných životních situacích nejen občanům se zdravotním postižením, ale i jejich blízkým, kteří se často dostanou na první pohled do neřešitelné situace, protože nemají dostatečné informace a podporu. Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout radu, informaci, pomoc a podporu uživatelům. Poradenství budeme poskytovat v oblastech dané problematiky např.: příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, průkazy pro osoby se zdravotním postižením, invalidní důchody, kompenzačních pomůcek, zaměstnávání, vzdělávání a bydlení osob se zdravotním postižením a mnohá další. V poradně můžete získat i informace o sociálních službách, které existují, o zdravotních službách, kontakty na lékaře nebo poskytovatele sociálních služeb. Poradenství je určeno nejen občanům se zdravotním postižením, ale i jejich rodinám, formálním i neformálním pečovatelům, kteří potřebují poradit či podpořit v jejich péči o zdravotně postižené. Odborné sociální poradenství je na základě zákona o sociálních službách poskytováno bezplatně. Kromě poradenství budeme klientům nabízet i další služby, např.: vydávání Euroklíčů, na které mají zdravotně postižení nárok bezplatně. Budeme pořádat i workshopy zaměřené na pečovatele a rodiny osob se zdravotním postižením. Časem poradenství doplníme i o možnost půjčování kompenzačních pomůcek (vozíky, postele, chodítka, nástavce na WC, stoličky do vany atd.). Zatím mohou obyvatelé Vlachovo Březí a přilehlých obcí využívat služby poradny a půjčovny v Prachaticích. Na první pololetí také připravujeme ve Vlachově Březí vzdělávací workshopy pro osoby se zdravotním postižením, seniory nebo nepečující osoby. Pokud budou mít obyvatelé zájem i o další aktivity, které by bylo v našich silách připravit a realizovat neváhejte kontaktovat ředitelku JCZPS o. p. s. Hanku Vlasákovou na telefonu 721 001 422 

 

 

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL – PRO EVAKUACI A NOUZOVÉ ZÁSOBOVANÍ OBYVATEL OBCÍ (JPO III Vlachovo Březí)

Tisková zpráva

 

 

 

 

 

Stránky s informacemi o rekonstrukci pivovaru 

www.pivovarvb.cz

Informace o projektu oprava komunikací v zám. areálu

Místní komunikace určené k rekonstrukci v tomto projektu se nacházejí v zámeckém areálu v bezprostřední blízkosti hlavního náměstí Města Vlachova Březí.

Realizací projektu dojde k:

  • zlepšení stavu řešených místních komunikací
  • zvýšení bezpečnosti dopravy v řešené centrální části města
  • zlepšení dopravního propojení se zámeckým areálem a okolní stávající domovní zástavbou a objekty občanské vybavenosti
  • napojení rozvojové plochy města se stávajícími podnikatelskými provozovnami a plánovanou obytnou výstavbou na silniční síť

 

Projekt přímo navazuje na projekt Rekonstrukce chráněného památkového objektu Pivovaru ve Vlachově Březí, předkládaný žadatelem do 25. výzvy ROP JZ, oba projekty vytvářejí přímou synergii.

Více informací na www.pivovarvb.cz

Informace o projektu rekonstrukce pivovaru

 Hlavním cílem projektu je zachování a zlepšení kulturního a historického dědictví města Vlachova Březí a přilehlého regionu pro rozšíření nabídky cestovního ruchu regionu Vlachovobřezska, Prachaticka, resp. Jihočeského kraje.

Realizací projektu bude revitalizován památkově chráněný objekt bývalého pivovaru v areálu zámku Vlachovo Březí. Jedná se o rozsáhlou barokní památku, která se nalézá přímo ve středu města Vlachovo Březí a je zároveň součástí městské památkové zóny.

Realizací projektu dojde k obnově této památky za účelem jejího zpřístupnění, konkrétně půjde o rekonstrukci historické památky za účelem zlepšení jejího dalšího využití v oblasti cestovního ruchu, dále ke zlepšení vzhledu této památky, která tvoří charakteristickou dominantu města. Tím dojde zároveň ke zlepšení vzhledu města a k celkovému zatraktivnění regionu pro potřeby cestovního ruchu.

Více informací o průběhu realizace projektu na www.pivovarvb.cz

 

Zlepšení kvality výuky přírodovědně a technicky zaměřených předmětů - ZŠ profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

 

ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY PŘÍRODOVĚDNĚ A TECHNICKY ZAMĚŘENÝCH PŘEDMĚTŮ - ZŠ PROFESORA JOSEFA BROŽE VLACHOVO BŘEZÍ

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03233

Investor: Město Vlachovo Březí

Projekt Zlepšení kvality výuky přírodovědně a technicky zaměřených předmětů - ZŠ profesora Josefa Brože Vlachovo Březí je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Celková výše rozpočtu projektu činí: 1 671 719,- Kč

Celková dotace činí (předpoklad): 1 348 398,-Kč

Termín ukončení realizace projektu: 14. 9. 2015

Shrnutí projektu:

Cílem projektu bylo napravit nevyhovující stav vybavení školy pro potřebu přírodovědných a technických oborů. Základní škola před realizací projektu disponovala specializovanou učebnou pro výuku fyziky a chemie, ale vybavení této učebny pocházelo ze 70. let, kdy byla škola naposledy modernizována. Stejně tak cvičná kuchyňka nesplňovala očekávaný standard výuky. Dostupnost kvalitního vzdělávání je pro venkovský region silně ohrožený vysídlením zásadní.

Základním výstupem realizovaného projektu byla 1 moderní učebna fyziky, chemie a biologie, vybavená moderní interaktivní technologií a 1 cvičná kuchyňka. Dotčené učebny prošly celkovou modernizací ve smyslu nahrazení původního vybavení novým s využitím moderních technologií a postupů výuky. Modernizace učeben následně umožní, v souladu s rozvojem informační společnosti, názornou a poutavou výuku předmětů, které jsou pro navazující uplatnění žáků školy podstatné. Díky vyšší efektivitě nových možností výuky se zvýší připravenost žáků na navazující studium v perspektivních oborech. Mezi partnery projektu patří střední školy, které na novém vybavení představí způsob středoškolské výuky fyziky a chemie a dále budou motivovat své budoucí studenty ke studiu.

Výstup projektu - indikátor: Počet nakoupeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání ..19 ks

Rop